Processen

nytgellerup_banner_nordgårdhallen_grå.jpg

Vi har to
overordnede mål

 
 

At etablere Gellerup Kunsthal kræver finansiering. Dette er det ene mål med den nuværende proces. Men inden vi kan lave aftaler med fonde og sponsorer, må vi have et tilsagn fra Aarhus Kommune om at man er positiv over for projektet. Ellers risikerer vi, at bulldozerne overhaler os og at Nordgårdhallen bliver revet ned.

Dermed er vores to overordnede mål med den igangværende proces:

  1. Interesse fra Aarhus Kommune
  2. Finansiering

For at nå disse mål skal vi kunne formulere en stærk vision for Gellerup Kunsthal. Vi skal forklare hvordan kunsthallen passer ind i eksisterende dagsordener og plan. Og vi skal vise hvordan kunsthallen samtidig tilfører noget nyt og nødvendigt til Aarhus og Gellerup.

Processen skal foregå på en måde, så vi afprøver om visionen om Gellerup Kunsthal kan engagere og begejstre de aktører som på sigt skal være kunsthallens samarbejdspartnere.

Find en oversigt over projektets tidslinje herunder.

 

nytgellerup_banner_nordgårdhallen_plan_grå.jpg

Hidtil


1.

Udvikling af kernekoncept og dets hovedelementer

Etablering af advisory board

2.

Dialog med Brabrand Boligforening, Brabrand Erhvervsforening, kulturaktører.

Idémøde med ledere fra Brabrand Dagtilbud

Igangsættelse af pilotprojekt på Tovshøjskolen.

3.

Skitseforslag/ombygning

Website og øvrigt materiale

Mindre event for potentielle sponsorer

Næste skridt


4.

Overslag på byggeomkostninger (sponsoreret af A. Enggaard v. Jens Skinnebach)

Oplæg til driftsbudget (sponsoreret af BDO v. Gert Malmkvist)

Udarbejdelse af vedtægter (sponsoreret af DLA Piper v. Peter Rønnow)

Igangsætning af dialog med fonde og sponsorer

Instagram