Tråd

kunsthal_visualisering_3.jpg

Et levende hus,
også efter kl 17

 
 

Visionen for Gellerup Kunsthal indeholder en fast scene, hvor der flere gange ugentligt kan afholdes koncerter og lounge-arrangementer. Det er dels i tråd med ønskerne for Gellerup som levende og attraktiv bydel, herunder etableringen af den kommende ungdomsby med 350 lejligheder ganske tæt på kunsthallen.

Men det skal også ses som et ønske om at være en bredere favnende kulturinstitution, der også mestrer mindre formelle kulturelle aktiviteter end udstillinger med samtidskunst.

Billedet herover illustrerer hvordan udstillingsfaciliteterne enkelte gange om året kunne danne ramme om større koncerter. I det daglige foregår koncerter dog i spillestedet, som kan etableres i Nordgårdhallens lydtætte betonkælder.

Med fast scene og tilhørende sceneudstyr kan afviklingen af koncerter foregå uden større omrokeringer, og det er netop muligheden for at lade koncertaktiviteter være en del af husets ugentlige program, vi ønsker at investere i.

At etablere et egentligt spillested kunne være en mulighed. I så fald giver det mest mening at alliere sig med en aktør, som i forvejen opererer på området. Den proces er sat i gang.

Spillested og koncertaktiviteter har desuden potentiale til at aktivere de unge mennesker, som er tilknyttet huset gennem fritidsjob eller via deres aktiviteter i skolen. Læs mere under Børn & Unge.