Kunst her?

haslebakker_7.jpg

Hvis vi samler eksisterende
kunst-puljer i Gellerup...


 

Puljer til kunst i Gellerup (foreløbig kortlægning)

 • Kunst ifm. bypark/beboerhuse
  32.000.000 kr (Landsbyggefonden)
 • Sport- og Kulturcampus
  2.000.000 kr (1 pct-regel, Aarhus Kommune)
 • Væksthuset (børnehaver)
  540.000 kr (1 pct-regel, Aarhus Kommune)
 • Kommunalt kontorhus
  6.000.000 kr (1 pct-regel, Aarhus Kommune)

Øvrige byggeprojekter, som potentielt får kunstbudget

 • Ny ungdomsbydel (350 lejligheder)
 • Gellerup Kunsthal
 • Diverse private udviklingsprojekter

 

...kan vi skabe en kunst-rute, der inviterer hele byen ud i naturen og ind i Gellerup.


Det handler ikke kun om Gellerup, men om en række områder, som vi på mentalt niveau holder adskilt. På få kilometer bringes publikum gennem meget forskellige natur- og bylandskaber. Ruten byder ikke kun på en landskabsoplevelse præget af variation og kontrast, men kan også være en udfordring af vores måde at tænke på byen, dens kvaliteter og dens fællesskaber.

Fra Brabrand Sø og til højeste punkt i naturområdet Hasle Bakker er der 3,4 km. Landskabet varierer fra sø og ådal til stejle stigninger og høje bakker. Ruten går samtidig forbi Gellerup Kunsthal, gennem Gellerups nye bypark og tæt på Bazar Vest, og man passerer både parcelhuskvarterer og modernistiske boligblokke. En fortælling om forskellighed i Danmark. Området kan inddeles i tre hoveddele:

 

Brabrand Sø

Aarhus' største sø, omkranset af afgræssede enge og et større stisystem. Ca 3 km fra søen og til Godsbanen via Brabrand Stien. Søen ligger 1 kilometer syd for Gellerupparken.

 

Gellerup

Modernistisk boligbyggeri med høje boligblokke omkring et større parkareal. I 2018 flytter en stor del af Aarhus Kommune til området i et nyt kontorhus. Desuden får Gellerup nyt bibliotek og svømmehal. Gellerup er det geografiske centrum for bydelene Brabrand, Åbyhøj Vest, Hasle Vest, Gellerup/Toveshøj, som om få år er på størrelse med fx Randers. 

 

Hasle Bakker

Naturområde umiddelbart nord for Bazar Vest. Større stisystem med enge, skovbryn og en række kunstigt anlagte bakker, som giver udsigt over Aarhus Bugt og langt ind over Jylland.

 

På sin vis bliver dette en krævende opgave for kunsten, både permanente og evt. midlertidige. Kunsten må passe ind i landskabet omkring søen og samtidig styrke søen som destination for aarhusianerne. På samme måde skal installationer/skulpturer i Gellerup være interessante for besøgende, men samtidig respektere at dette er nogens hjem.

Der er i forvejen afsat betydelige midler til kunst i Gellerup, som helt eller delvist kan finansiere indsatsen i Gellerup/Toveshøj. Der er så vidt vides ikke afsat midler til kunst i Hasle Bakker eller ved Brabrand Sø. Her kræves ekstern medfinansiering.

 

Kontakt
Nikolaj Sørensen
61793214 / nikolaj@tvendehave.com

 

Fotos/illustrationer herunder: Mille Nielsen, Arkitema/Aarhus Kommune, Visit Denmark. Fotos herover er kun beregnet til internt brug.

 
 

Brabrand Sø

 
brabrandsø_5.jpg
 

Gellerup

 
gellerup_1.jpg
 

Hasle Bakker

 
haslebakker_7.jpg
 

Brabrand Sø

 
 

Gellerup

 
 

Hasle Bakker