K Business – kunsthallens erhvervsnetværk

nytgellerup_banner_nordgårdhallen_grå.jpg

Inddragelse af dygtige og engagerede erhvervsaktører spiller en nøglerolle

 
 

K Business er erhvervslivets platform i Gellerup Kunsthal. Ved at inddrage dygtige og engagerede erhvervsaktører allerede fra begyndelsen øger vi chancerne for, at kunsthallen bliver en moderne kulturinstitution, hvor fokus på drift og udvikling ikke er i konflikt med vores kunstneriske integritet.

Vi tror på, at der både skal skabes plads til de virksomheder, som ønsker at bidrage til Gellerup som udsat boligområde, og til de virksomheder ønsker at investere i Aarhus' fortsatte vækst som international kulturby. Ved etableringen af Gellerup Kunsthal bliver disse to opgaver flettet sammen.

Ved at insistere på en ambitiøs og international profil sikrer vi, at Gellerup Kunsthal ikke alene skaber værdi i Gellerup, men også bidrager til større dagsordener. Gellerup Kunsthal skal således styrke Aarhus' position, og kunsthallen bidrager til at kunst og kultur i fremtiden bliver bedre til at markere sig som relevant og vedkommende i udviklingen af fremtidens fællesskaber.

 

 

 
 

Indsats 1

Virksomheder
der løfter

En række virksomheder har tradition for at støtte kulturelle eller sociale formål. Denne gruppe ønsker vi at engagere. Vi er tydelige omkring vores kulturelle profil, og dertil ønsker vi at gå nye veje, når det kommer til at bruge kulturen som samfundsudviklende kraft.

Gellerup er et eksempel på adskilthed i vores samfund. Det skal vi forholde os aktivt til, og relationen til erhvervslivet betyder meget for dén dagsorden. For os handler samarbejde med erhvervslivet ikke kun om penge, men også om at finde nye måder at engagere forskellige verdener omkring fælles mødesteder.


Indsats 2

K Creatives
 

Vores erhvervsdimension skal bruges målrettet til at markedsføre kunsthallen og det øvrige Gellerup over for byens kreative iværksættere, designere, gastronomer og andre, som sætter dagsorden og tegner fremtiden. Derfor laver vi en særlig indsats for denne gruppe af virksomheder og iværksættere.

K Creatives bliver et letvægtsmedlemskab af kunsthallens erhvervsklub. For et mindre beløb købes adgang til en del af medlemstilbuddene i erhvervsklubben K Business, herunder en mindre del af de eksklusive VIP-events.

 
 
 

Indsats 3

Erhvervsklynge
Brabrand

Brabrand er et område med tusindvis af arbejdspladser. Gellerup Kunsthal skal spille en strategisk rolle i styrkelsen og profileringen af områdets erhvervsliv. For kunsthallen handler dette om tre ting.
1. Vi følger op på visionen om at vi skal være fælles mødested for adskilte verdener. 2. Vi er målrettede og nytænkende i forhold til sponsorater og salg, hvilket er både spændende og nødvendigt for moderne kulturinstitutioner. 3. Vi bidrager til opbygning af netværk og beredskab, så vi effektivt kan forfølge fælles mål. Det kunne fx være at tiltrække konferencer eller større kulturbegivenheder.


Indsats 4

Bolig og
byggeri

Vi ønsker at engagere de virksomheder, som gennem tiden har haft hænderne i Gellerup. Både mindre håndværksmestre, som udskifter køkkener eller maler lejligheder, og større aktører som tegner, bygger, renoverer og investerer i fremtidens Gellerup.

Det handler om at kulturens rolle skal være at engagere forskellige verdener omkring fælles mødesteder eller fælles mål. Selvom Gellerup Kunsthal ikke skal handle om Gellerup, betyder vores hjemsted måske at vi er særligt forpligtede over for denne ambition.