Fra Nordgårdhallen
til Gellerup Kunsthal

nytgellerup_banner_nordgårdhallen_grå.jpg

En ny fortælling om Gellerup

 
 

Bevarelse af en grå betonbygning. Dette er udgangspunktet for visionen om Gellerup Kunsthal, en international platform for samtidskunst, musik, mad og læring. I en forhenværende idrætshal ønsker vi at etablere en af Danmarks største kunsthaller, som afvikler udstillinger af international karakter.

Nordgårdhallen hørte til Nordgårdskolen, som nu er revet ned. Dermed er bygningen blandt de fire eneste bygninger, som fremover kan fortælle historien om det oprindelige Gellerups modernistiske kvaliteter. Netop fordi vi ønsker at transformere området til en bydel med en stærk identitet, er dette et vigtigt kort at spille.

Ved at bevare en ellers overflødiggjort bygning giver vi fortiden en rolle i fremtidens fortælling om området, og kunsthallen medfører ikke kun konkrete aktiviteter, men også en effektiv fortælling om et oplevelsesrigt område med urbane kvaliteter. Denne strategi ligger bag etableringen af Godsbanen i Aarhus, Nordkraft i Aalborg, symfonien i Hamborg og mange andre kulturelle fyrtårne, der er etableret i eksisterende bygninger. Denne tilgang giver også mening i Gellerup.

Bygningen er ejet af Aarhus Kommune, og det har været forventningen, at den rives ned efter etableringen af nye faciliteter for sport og fritid i 2019. Herefter kan grunden sælges og der opføres boliger/erhverv på grunden.

Gellerup Kunsthal handler om at understøtte Helhedsplanens mål. Derfor arbejder vi på at samle nøgleaktører omkring en løsning, som sikrer mulighederne for at udvikle projektet og finansiere realiseringen af Gellerup Kunsthal, samtidig med at de eksisterende planer for Gellerup justeres på en holdbar og fornuftig måde.

Samtidig er det afgørende, at planerne for omdannelse udformes, så hensynet til bygningens oprindelige karakter forenes med kravene til en moderne kulturinstitution.

 
 
 
 

Fakta om Nordgårdhallen

 
 

Opført 1970, Friis & Moltke / Knud Blach Petersen

Længde: 42 meter
Bredde: 22 meter (hal), 36 meter (total)
Areal: 911 m2 (hal), 2.014 m2 (total)

Ceres-krydset: 4.000 meter
Bazar Vest: 650 meter
Ny ungdomsby (350 lejl.): 400 meter
City Vest: 140 meter
Bus 4A: 120 meter
Letbanestop: 30 meter