Skemalagte aktiviteter for områdets børnehaver og skoler

IMG_7781.JPG

En banebrydende strategi for involveringen af børn og unge i kulturinstitutioner

 
 

Gellerup Kunsthal betyder, at mødet med kunsten bliver en del af børnenes hverdag for børn i Gellerup. Samtidig giver vi ældre børn og unge en rolle i kunsthallens dagligdag, både gennem undervisningsaktiviteter og fritidsjob. Vores mål er dannelse og læring, men også myndighed og faglig horisont.

Grundlaget for vores børn og unge-aktiviteter er en billedskole eller et akademi, som bliver som en bærende del af kunsthallen. Her samarbejder vi med lokaler skoler og børnehaver om at tilbyde skemalagte aktiviteter inden for skoletid/institutionstid.

Vi vil undgå, at formidlingen kun gavner de børn, hvis forældre i forvejen er interesseret i kunst og kultur. Derimod ønsker vi at nå alle områdets børn, og vi gør dette i tæt parløb med områdets skoler og børnehaver.

Arbejdet med børn og unge betyder ikke, at kunsthallen forlader en professionelt og internationalt orienteret tilgang til kunst. For netop mødet med det ikke-lokale og det ikke-beboerorienterede er hvor Gellerup Kunsthal kan supplere eksisterende tiltag og aktører i området.

 
 
 

En indsats i flere spor

 
 

Planerne for inddragelse af børn og unge følger flere spor:

A. Fritid. Aktiviteter om eftermiddagen efter samme model som Cirkus Tværs i Gellerup, det vil sige som en klub snarere end skemalagt holdundervisning. Nogle interessenter vil have fokus på Gellerup som socialt udsat område og kan i sådan en kontekst finde argumenter for et fritidstilbud som dette. Andre kan have fokus på fx børns høje medieforbrug i almindelighed. I den kontekst handler klubben om at rette børnenes øjne og hænder mod noget med større sanselig og motorisk læringsudbytte end en touchscreen.

B. Børnehaver. Ugentlige, skemalagte aktiviteter for førskolebørnene, dvs børn i alderen 5 til 6 år. Alene turen til et andet hus med andre praksisformer vil være en styrke ved denne praksis, fortæller de pædagogiske ledere. Og mødet med en fast struktur og et mere formelt læringsrum – trods den kreative ramme – klæder børnene på til skolestarten. Dertil rummer det rent indholdsmæssige både en producerende del og en dialogisk del. Børnene skal således møde og arbejde med materialer og kunstnerisk praksis, men processen skal også bruges aktivt som afsæt for en dialog om forforståelse, sansning, sprog, betydning etc. Begge elementer er stimulerende for børnenes udvikling, og aktiviteterne vil naturligvis blive tilrettelagt i tråd med gældende pædagogiske mål. To gange årligt tilrettelægges arbejdet, så det kulminerer i en udstilling, som iscenesættes som en professionel udstilling. Til åbningen inviteres børnenes forældre, og arrangementet kan afholdes samme dag som en "rigtig" udstillingsåbning i kunsthallen. Aktiviteterne for børn og unge har dermed som delmål at skabe begivenheder, som appellerer til flere forskellige brugergrupper på én gang.

C. Skole. På samme måde etableres ugentlige skemalagte aktiviteter for skolebørn, der ligeledes skal kulminere i udstillinger. For at afsøge perspektiver heri har Nyt Gellerup igangsat pilotprojektet “Gult Tegneskole” på Tovshøjskolen, hvor en gruppe af børnene i Gult Hus (0. og 1. trin) laver kunstaktiviteter som en del af lærings-SFO onsdag eftermiddag. Vi er ligeledes optaget af at skabe aktiviteter for de ældre elever, som rækker ud over såkaldte “kreative” aktiviter. I stedet vil vi involvere elever på et valghold i produktionsopgaver i forbindelse med udstillinger. Deltagelse i instagram-indsats, modtagelse af international kunstner til byen, indkøb af materialer, afholdelse af ferniseringer/events. Netop det produktionsorienterede arbejde i en professionel ramme kan have en myndighedsskabende effekt, som vi tillægger stor værdi.

Nogle af eleverne vil efter folkeskolen blive tilknyttet i studiejobs i kunsthallen. Det er således et delmål med børn og unge-indsatsen, at der skabes et økosystem af rollemodeller i forskellige aldersgrupper inden for en professionel kreativ/formidlingsorienteret praksis.