Dannelsesmaskinen

Gellerup Kunsthal skal være en dannelsesmaskine.

Kunst handler om dit sprog, dine sanseindtryk, dine samtaler og alt andet der former din forståelse af verden. Og vores ambition er, at hvert eneste møde med kunsten potentielt kan sætte dig i stand til at forstå en lille smule mere af både din egen horisont og andres. Det er dannelse for os.

I sådan en tilgang er der et indbygget fokus på individet: Dannelse handler om det enkelte menneskes forudsætninger for at forstå og opleve – ligesom det også handler om det enkelte menneskes potentiale til at flytte sig og vokse.

Men dannelsesbegrebet kan godt være bredere. Vi lever i en tid, hvor polarisering, ekkokamre og dalende tillid til institutioner kunne tyde på, at netop forståelseshorisont er en udfordring, der også findes på samfundsmæssigt niveau. Her kan kunsten spille en rolle, og derfor bør den også det. Foruden at være noget for det enkelte menneske, skal vi derfor arbejde med dannelse i lidt større skala.

At tale om kunstens rum som en maskine kan lyde forkert. Men når man arbejder med værdiskabelse og visioner, som ofte kan virke luftige og abstrakte, er det netop sundt at gøre tingene mere konkrete. Fx åbner det for netop de spørgsmål, som hjælper os til at indfri kunstens og kulturens potentiale:

  • Hvad er drivkrafterne, som får tandhjulene til at dreje rundt?
  • Hvilke tandhjul ønsker vi i vores maskine, og hvordan skal de kobles op på verden omkring os?

Når vi skal tænke Gellerup Kunsthal som en dannelsesmaskine, handler det derfor om at være optaget at skabe forbindelser mellem forskellige mennesker, forskellige møder at møde kulturen på og ikke mindst forskellige typer af værdiskabelse.

Gellerup Kunsthal indeholder 5 primære platforme: udstillingsplatform, spillested, kaffebar/restaurant, billedskole samt et erhvervsnetværk. I den kommende tid vil jeg skrive lidt om hvordan hver af disse platforme kan blive del af en dannelsesmaskine, som forhåbentlig er velsmurt, men også gerne lidt knirkende.

/ns

Nikolaj Sørensen